ستاره هـاے مــن ✖════♥════✖ ✘بــــــه نـــــام خــــــــدآ✘ ✘سلــــام من آنجلینــام✘ ✘البتـــــه اسم واقعیـــم✘ ✘نیست ولی شمــــــا✘ ✘من رو به همین اســم✘ ✘بشناسید می تونـــــم✘ ✘بگــم اسم مستعارمه✘ ✘من تهران زندگی می کنم✘ ✘اواخر سال2000میلادی✘ ✘به دنیــــا اومـــــــدم✘ ✘سلنــاگومــز شخصیت مورد ✘ ✘علاقه ی من در هالیووده✘ ✘امیدوارم که به کمک✘ ✘شمــــا مطالب جالبی✘ ✘ارائــــه بدهـــــــــم✘ ✘شمــــــا هم من رو✘ ✘تنهـــــــــا نـــــذارین✘ ✘دوستون دارم خیلی زیاد✘ ✘الهی که خوشتون بیاد✘ ✘کـــاری نداریـــــــن؟!✘ ✘پس فعلا بــــــــای✘ ✖════♥════✖ tag:http://winxnet.mihanblog.com 2020-05-29T09:23:14+01:00 mihanblog.com تا8خرداد! 2014-05-15T10:40:24+01:00 2014-05-15T10:40:24+01:00 tag:http://winxnet.mihanblog.com/post/23 Dokhi✧dreamer✦Angeℓɨɳa سلام بچـــه هـــااااخوبین؟خوشین؟سلامتین؟مـن کـه زیـاد خوب نیستــم ... راستش امتحانات داره شروع میشهنمی تونم بیام ولی نگران نباشیدنهم هشتم خرداد برمیگرم به سلامتی تولدمهیه جشن کوچولوهم میگیرم کــاری بــاری؟آها نظر جبرانی هم قبولــهالبته فقط تو پست ثابت بای(منبع گالری عکس میس هانی)
ハート のデコメ絵文字سلام بچـــه هـــاااا

゜*リボン、実写*゜ の画像خوبین؟خوشین؟سلامتین؟

ハート のデコメ絵文字مـن کـه زیـاد خوب نیستــم ... راستش امتحانات داره شروع میشه

゜*リボン、実写*゜ の画像نمی تونم بیام ولی نگران نباشیدنهم هشتم خرداد برمیگرم به سلامتی تولدمه

ハート のデコメ絵文字یه جشن کوچولوهم میگیرم کــاری بــاری؟آها نظر جبرانی هم قبولــه

゜*リボン、実写*゜ の画像البته فقط تو پست ثابت بای


(منبع گالری عکس میس هانی)


]]>
❤نتیجـه نظـر سنجـی 2014-05-12T10:50:48+01:00 2014-05-12T10:50:48+01:00 tag:http://winxnet.mihanblog.com/post/60 Dokhi✧dreamer✦Angeℓɨɳa سلـام نتیجـه نظـر سنجـی رو آوردم ببینیــد:(روش بکلیکی بزرگش رو می بینـی:)
http://8pic.ir/images/90844618319042307794.png
روش بکلیکی بزرگش رو می بینـی:)
]]>
❤مایلی سایـرس 2014-05-11T09:13:55+01:00 2014-05-11T09:13:55+01:00 tag:http://winxnet.mihanblog.com/post/59 Dokhi✧dreamer✦Angeℓɨɳa سلـام امـروز از مایلـی آپیـدم اول اولا خیلی دوستش داشتمولـی ایـن اواخـر اوه اوه وضعش خیلی خراب شـد آهنگ مورد علاقه ام ازشاونـیـه که سلنـا و مایلـی و دمـی بـاهـم می خوننـد آپ بعدیـم از  دمی لواتوستپس نظرات رو به بالا ی 1000 برسونید تا زودتر آپ کنم حالا برید ادامـه مطلــب سلـام امـروز از مایلـی آپیـدم اول اولا خیلی دوستش داشتم

ハートだよ。ラブ のデコメ絵文字ولـی ایـن اواخـر اوه اوه وضعش خیلی خراب شـد آهنگ مورد علاقه ام ازشハートだよ。ラブ のデコメ絵文字

اونـیـه که سلنـا و مایلـی و دمـی بـاهـم می خوننـد آپ بعدیـم از  دمی لواتوست

ハートだよ。ラブ のデコメ絵文字پس نظرات رو به بالا ی 1000 برسونید تا زودتر آپ کنم حالا برید ادامـه مطلــبハートだよ。ラブ のデコメ絵文字]]>
❤شکیــرا 2014-05-09T11:21:23+01:00 2014-05-09T11:21:23+01:00 tag:http://winxnet.mihanblog.com/post/43 Dokhi✧dreamer✦Angeℓɨɳa سلام آپ امروزم هم از شکیـراستخیلی دوستش دارم آهنگempir(امپراطور) رو هم ازشخیلی دوست دارم آخرین کارش در امساله(2014)برید ادامه مطلب عکسارو ببینید نظرات بالا 1000تا
ハート の画像سلام آپ امروزم هم از شکیـراستハート の画像

ハート の画像خیلی دوستش دارم آهنگempir(امپراطور) رو هم ازشハート の画像

ハート の画像خیلی دوست دارم آخرین کارش در امساله(2014)ハート の画像

ハート の画像برید ادامه مطلب عکسارو ببینید نظرات بالا 1000تاハート の画像

]]>
♥امــا واتســون♥ 2014-05-08T09:42:14+01:00 2014-05-08T09:42:14+01:00 tag:http://winxnet.mihanblog.com/post/46 Dokhi✧dreamer✦Angeℓɨɳa سلام دیگــهوقتش بووود که آپ کنمخب خبر خوب هم دارم بعد از یک قرنولی سور پرایزه نمی خواهممزه اش از بین برهحالا بعدا میگمفعلا برید ادامه مطلب

سلام دیگــه
وقتش بووود که آپ کنم

خب خبر خوب هم دارم بعد از یک قرن

ولی سور پرایزه نمی خواهم

مزه اش از بین بره

حالا بعدا میگم

فعلا برید ادامه مطلب]]>
♥نتیجــه نظر سنجــی♥ 2014-05-08T09:29:03+01:00 2014-05-08T09:29:03+01:00 tag:http://winxnet.mihanblog.com/post/37 Dokhi✧dreamer✦Angeℓɨɳa (به قول دوستـــام)هـــآی گــایـــزنتیجـــه رو آوردم نظر جبرانی هـــمبدهیـــد خوش حال میشمهم بجبرانــم هم بلینـــکمهــه هــه هــه نههههه!!!ایـــ هیـــ /آهـــا ایــــ هیـــبه قــول اختاپوس تو باب اسفنجـــیبـــای
(به قول دوستـــام)

هـــآی گــایـــز

نتیجـــه رو آوردم نظر جبرانی هـــم

بدهیـــد خوش حال میشم

هم بجبرانــم هم بلینـــکم

هــه هــه هــه نههههه!!!

ایـــ هیـــ /آهـــا ایــــ هیـــ

به قــول اختاپوس تو باب اسفنجـــی


بـــای
]]>
♥ ریحــانــآ ♥ 2014-05-06T10:11:01+01:00 2014-05-06T10:11:01+01:00 tag:http://winxnet.mihanblog.com/post/34 Dokhi✧dreamer✦Angeℓɨɳa سلام دوستای گلـــممرسی که پست من برگشتم 2 رو به 700 تا وپست ثابتم رو به11310رسوندید مرسیهمین طور آمارم که زد بالای 1500خب دیدم کسی از ریحانا مطلب نذاشته واسه ی همین تصمیم گرفتم از ریحانا اپ کنمبفرمایید ادامهیه بار فایده نداره
سلام دوستای گلـــم

مرسی که پست من برگشتم 2 رو به 700 تا وپست ثابتم رو 

به11310رسوندید مرسی

همین طور آمارم که زد بالای 1500

خب دیدم کسی از ریحانا مطلب نذاشته 

واسه ی همین تصمیم گرفتم از ریحانا اپ کنم

بفرمایید ادامه

یه بار فایده نداره
]]>
♦سلنـــا گومـــز♦ 2014-05-05T15:48:26+01:00 2014-05-05T15:48:26+01:00 tag:http://winxnet.mihanblog.com/post/19 Dokhi✧dreamer✦Angeℓɨɳa سلام امروز آپ کردماونم از سلنا گومز!!!!برید ادامه مطلبراستی نظر جبرانی بدهیدحتماااا جبران میشه
سلام امروز آپ کردم

اونم از سلنا گومز!!!!


برید ادامه مطلب

راستی نظر جبرانی بدهید

حتماااا جبران میشه

http://www.shiksite.ir/wp-content/uploads/2013/06/mtdt8qtsptz2h0ydvw6.jpg
]]>
♦تیلـــور سوئیـــفت♦ 2014-05-04T12:50:52+01:00 2014-05-04T12:50:52+01:00 tag:http://winxnet.mihanblog.com/post/20 Dokhi✧dreamer✦Angeℓɨɳa سلام امروز حوصله ام سر رفته بود گفتم چی کار کنم؟آها فهمیدم آپ می کنم اونم درباره ی یکی از خواننده های محبوبم تیلور سوئیفت واسه همین عکس هاش رو  آوردم برید ادامه مطلب تا ببینیدشون

سلام

 امروز حوصله ام سر رفته بود 

گفتم چی کار کنم؟

آها فهمیدم آپ می کنم 

اونم درباره ی یکی از خواننده های محبوبم تیلور سوئیفت 

واسه همین عکس هاش رو  آوردم 

برید ادامه مطلب تا ببینیدشون
]]>
♦اوریــل لــاویـــن♦ 2014-05-03T10:57:38+01:00 2014-05-03T10:57:38+01:00 tag:http://winxnet.mihanblog.com/post/17 Dokhi✧dreamer✦Angeℓɨɳa سلام  الان براتون از  عکسهای خواننده ی محبوبم Avril Lavigne آپ کردم راستی از بهترین دوستم ممنونم که من رو تنها نذاشت و پیشم موندخیلی دوستت دارم آجی گلمبرید ادامه مطلب

سلام  الان براتون از  

عکسهای خواننده ی محبوبم Avril Lavigne آپ کردم 

راستی از بهترین دوستم ممنونم که من رو تنها نذاشت و پیشم موند

خیلی دوستت دارم آجی گلم

برید ادامه مطلب
]]>
جادوگران محله ی ویورلی (عکس2) 2013-11-29T09:32:18+01:00 2013-11-29T09:32:18+01:00 tag:http://winxnet.mihanblog.com/post/51 Dokhi✧dreamer✦Angeℓɨɳa سلام می دونم که یه بار ازش عکس گذاشتمولی این عکسا جدید بودندلم نیومد نذارم ولی نظرات این پست بسته استتو پست ثابت نظر بدهید!حالا برید ادامه مطلب
سلام می دونم که یه بار ازش عکس گذاشتم

ولی این عکسا جدید بودن

دلم نیومد نذارم ولی نظرات این پست بسته است

تو پست ثابت نظر بدهید!

حالا برید ادامه مطلب

عکس های با کیفیت بالا HD و جدید از سلنا گومز مناسب برای وال پیپر
]]>
جادوگران محله ی ویورلی (عکس) 2013-11-20T17:13:27+01:00 2013-11-20T17:13:27+01:00 tag:http://winxnet.mihanblog.com/post/50 Dokhi✧dreamer✦Angeℓɨɳa سلاااام وب جدیدم رو دیدین؟ ❣oگآلـرے لـوسے ملـوسیo❣❣oگآلـرے لـوسے ملـوسیo❣خب رفتین؟حالا ولش کن برید ادامه تا عکس هارو ببین 
سلاااام

وب جدیدم رو دیدین؟

 ❣oگآلـرے لـوسے ملـوسیo❣

❣oگآلـرے لـوسے ملـوسیo❣

خب رفتین؟

حالا ولش کن برید ادامه تا عکس هارو ببین


 
]]>
مـــن بــرگشتــم2 2013-10-01T11:27:09+01:00 2013-10-01T11:27:09+01:00 tag:http://winxnet.mihanblog.com/post/33 Dokhi✧dreamer✦Angeℓɨɳa سلام خودتون می دونید که به خاطر مدرسه ها رفته بودمولی چون خیلی اصرار کردید شاید جمعه به جمعه بیام و آپ کنممرسی که من رو تنها نذاشتین عاشقتونم بای

سلام خودتون می دونید که به خاطر مدرسه ها رفته بودم

ولی چون خیلی اصرار کردید شاید جمعه به جمعه بیام و آپ کنم

مرسی که من رو تنها نذاشتین عاشقتونم بای
]]>
✘مسابقه شوےِ لبآسـ... ✘ 2013-08-02T14:16:42+01:00 2013-08-02T14:16:42+01:00 tag:http://winxnet.mihanblog.com/post/14 Dokhi✧dreamer✦Angeℓɨɳa رقابت بر سر استعداد خلق کردنبراےِ به دست آوردن یک شانسبهترین طراح لباس در این بلاگجهت اطلاع بیشتر به  ادامه مطلب مراجعه کنید

رقابت بر سر استعداد خلق کردن

براےِ به دست آوردن یک شانس

بهترین طراح لباس در این بلاگ

جهت اطلاع بیشتر به  ادامه مطلب مراجعه کنید
]]>
✘عکسای دخترونه از برج ایفل✘ 2013-07-31T12:28:29+01:00 2013-07-31T12:28:29+01:00 tag:http://winxnet.mihanblog.com/post/11 Dokhi✧dreamer✦Angeℓɨɳa شلام خانم هـــا چطور مطورین؟احوالا خوبــــه؟ براتون عکسای دخترونه از برج ایفل رو آوردم آدرس نزدم رو عکسا پس قدرشون رو بدونید و کپی نکنید تو ادامه می بینمتون
شلام خانم هـــا

چطور مطورین؟احوالا خوبــــه؟

براتون عکسای دخترونه از برج ایفل رو آوردم

آدرس نزدم رو عکسا پس قدرشون رو بدونید و کپی نکنید

تو ادامه می بینمتون
]]>